muCount iy7007

Policz swoich klientów.

Podejmuj lepsze decyzje.

Dowiedz się więcej

To platforma integrująca dane zbierane i wytwarzane przez mucount lub inne czujniki takie jak LORA czy HOTMO dostarczające dane do systemu. Wszystkie dane są zbierane w czasie rzeczywistym. Przy pomocy dedykowanych dashboardów są wizualizowane na ekranach interfejsów.


isensor posiada zespół narzędzi i modułów. Są one stale tworzone i przystosowane do pracy z środowiskami odbiorców danych. Chmury, API, aplikacje pozwalają bardzo szybko przenosić zbiory danych do innych systemów.


Rodzaj i jakość zbierania danych pozwala modułom platformy prowadzenia zdalnych (mobilnych) działań marketingowych typu "location based".